W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie zespołem wymaga czegoś więcej niż jedynie przydzielania zadań oraz monitorowania postępów. Ażeby zapewnić, iż zespoły działają jak najlepiej, organizacje muszą podejmować proaktywne kroki w celu wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zespołem. Zawiera to jasne zrozumienie ról i obowiązków każdego członka zespołu, ustalenie celów i oczekiwań dla każdego pracownika i ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji między pracownikami i zespołami. Ponadto organizacje winny wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, by ułatwiać współpracę pomiędzy pracownikami i między zespołami, takie jak chmura czy aplikacje do monitorowania realizacji zadań. Podejmując te kroki, organizacje mogą zbudować środowisko, w jakim pracownikcy mogą skutecznie współpracować w kierunku osiągnięcia wspólnych celów.